Vzdelávanie

Málokto vie, že naše písmo, latinka je odvodené z gréckeho. Z tejto starovekej abecedy úplne bežne používame napríklad slovné spojenie alfa a omega (na označenie začiatku a konca úplne všetkého) alebo byť alfou a omegou ( byť tým najdôležitejším, hlavným, podstatným).

Proces učenia je dnes po mnohých stránkach veľmi dôkladne preskúmaný, takže jednoduché rady, ktoré budú nasledovať, odrážajú výsledky zložitých výskumov a rozsiahlych štatistík.

Syndicate content
Akékoľvek preberanie, kopírovanie alebo iné širenie obsahu zverejneného na radynavody.sk je dovolené len na základe písomného súhlasu.