Doprava

Pod firemným portrétom rozumieme krátke predstavenie najdôležitejších firemných aktivít. Za pomoci firemného portrétu a profilu možno rýchlo nájsť obchodných partnerov, s ktorými sa vyplatí nadviazať kontakt.

Pri dodávke ?franco? nesie odosielateľ náklady za prepravu. Preto sa takáto dodávka označuje aj ako ?voľná dodávka?.

Slovo ?Inkaso? (taliansky = ?vymáhanie, inkasovanie?) je pojem z finančníctva. Tým je myslené vymáhanie splatných finančných pohľadávok, zvlášť faktúr.

Import označuje dovoz tovaru do jedného štátu.

GBG

GBG je skratka pre uzatvorenú skupinu používateľov; v angličtine "Closed User Group (CUG). GBG označuje skupinu používateľov, ktorí majú prístup na zdroje a služby, ktoré sú prístupné iba pre túto skupinu. Na burze dopravovaného tovaru a ložného priestoru je GBG napr. interná burza v rámci burzy, ktorá je prístupná iba pre najlepších členov.

FTL

FTL je skratka anglického výrazu "full truck load" a označuje kompletný náklad vozidla, nazývaný tiež celovozová zásielka či celovoz. Zadávateľ celovozovej zásielky zasiela obsah celého nákladného vozidla jednému jedinému príjemcovi.

Označuje transporty chladeného a zmrazeného tovaru (latinsky frigor = chlad)

Označuje rozličné druhy nákladných automobilov, ako napr. ťahač s návesom, súprava nákladného automobilu a prívesu.

Iný pojem pre dopravovaný tovar (náklad).

Označuje rozličné druhy nadstavby nákladného automobilu ako napr. plachta, kufor.

Syndicate content
Akékoľvek preberanie, kopírovanie alebo iné širenie obsahu zverejneného na radynavody.sk je dovolené len na základe písomného súhlasu.