Ekonomika a financie

RPMN predstavuje celkové náklady spojené s úverom (napr. hypotekárnym) alebo pôžičkou. RPMN je číslo vyjadrené v percentách, ktoré spotrebiteľovi umožňuje jednoduché porovnanie spotrebiteľských úverov a pôžičiek. Do výpočtu sa zahŕňajú nielen výška úrokovej sadzby, ale aj poplatky, ktoré sú spojené úverom alebo pôžičkou. Pre spotrebiteľa je najvýhodnejším úverom, alebo pôžičkou tá, ktorá ma najnižšiu hodnotu RPMN (pri rovnakej sume úveru a dobe na ktorú je poskytnutý). Do výpočtu RPMN sa zahŕňajú nielen výška úrokovej sadzby , ale aj poplatky , ktoré sú spojené s úverom alebo pôžičkou.

Reálna úroková miera zohľadňuje vplyv očakávanej inflácie. Ide teda o rozdiel medzi nominálnou úrokovou mierou a očakávanou infláciou. V prípade vkladov je z dlhodobého hľadiska dôležité, aby reálna úroková miera mala kladnú hodnotu. Jej záporná hodnota znamená, že v sledovanom období miera inflácie je vyššia ako ponúkaná nominálna úroková miera.

Ak klient banke po vzájomnej dohode uhradí nesplatenú časť úverovej pohľadávky skôr ako bola pôvodne dojednaná lehota splatnosti úveru v úverovej zmluve, ide o predčasne splatenie úveru. Takáto dohoda medzi bankou a klientom musí mať vždy písomnú dohodu. V niektorých prípadoch je predčasné splatenie úveru spoplatnené.

Povolené prečerpanie je úverový produkt, ktorý banka môže kleintovi poskytnúť spolu s bežným účtom. Banka umožňuje klientov ísť do "mínusu". Ide v podstate o predschválený úver, ktorého veľkosť sa odvíja od výšky príjmu poukazovaného na účet. Povolené prečerpanie musí byž medzi klientom a bankou uvedené a dohodnuté v zmluve.

POS, alebo platobný terminál je elektronické zariadenie v obchodoch, ktoré umožňuje klientovi platiť za tovar a služby bezhotovostne, pomocou platobnej karty.

Pohľadávka je právo banky na peňažné plnenie voči klientovi.

Platobný príkaz je pokyn klienta adresovaný banke na uskutočnenie bankového prevodu, vkladu alebo výberu peňažných prostriedkov. Klient môže vykonať bankový prevod nikoľkými spôsobmi (1)priamym prevodným príkazom (príkazom na úhradu), (2)trvalým prevodným príkazom, (3)hromadným prevodným príkazom a (4)príkazom na inkaso (inkasom). Platobný príkaz može byť podaný v papierovej podobe (na pobočke banky) alebo elektornicky (napríkald cez internet).

Platobná karta umožňuje majiteľovi vyberať hotovosť (napríklad z bankomatu alebo na pobočke banky) a uhrádzať platby za tovary a služby (pomocou platobného terminálu imprintera, alebo na internete). Najrozšírenejším druhom platobných kariet na Slovensku je debetná karta, ktorá je naviazaná na bežný účet a majiteľ karty používa vlastné finančné prostriedky z vlastného účtu. Ďalším druhom je kreditná karta, v prípade ktorej klient čerpá finančné prostriedky formou úveru z banky.

PIN

PIN (z anglického Personal Identification Number) je zvyčajne štvormiestne osobné identifikačné číslo viažuce sa k platobnej karte. PIN umožňuje vykonávať transakcie ako sú napríklad platba za tovar v obchode alebo vyber peňazí z bankomatu.PIN číslo prideľuje náhodným spôsobom banka ale niektoré banky umožňujú klientovi zmenu jemu prideleného PIN podľa vlastného výberu prostredníctvom bankomatu.

Skratka pre ?per annum? je používaná v súvislosti s úrokovou sadzbou pri úveroch a vkladoch a znamená ?za rok?. Napríklad pri vkladoch úroková sadzba označená ako 5 % p.a. znamená, že za rok na vklade získate 5% z vložených peňazí.

Syndicate content
Akékoľvek preberanie, kopírovanie alebo iné širenie obsahu zverejneného na radynavody.sk je dovolené len na základe písomného súhlasu.