Ekonomika a financie

Identifikačný kód banky je štvormiestne číslo, ktoré je súčasťou štruktúry čísla účtu a umožňuje jednoznačnú identifikáciu banky.

IBAN (International Bank Account Number) je medzinárodné číslo bankového účtu používané pri zahraničných transakciách v rámci EÚ, ktorý má rovnakú štruktúru vo všetkých krajinách únie.

Hypotekárny úver v zmysle zákona o bankách je dlhodobý úver, ktorého účelom je tiež nadobudnutie, výstavba alebo rekonštrukcia nehnuteľnosti. Podmienkou pri jeho poskytnutí je rovnako zriadenie záložného práva na nehnuteľnosť v prospech banky, vďaka čomu má hypotekárny úver nízke úročenie. Hypotekárny úver môže byť poskytnutý do výšky 70 % hodnoty založenej nehnuteľnosti a klient si môže uplatniť nárok na štátnu podporu, ak ju štát poskytuje.

Hypotéka je dlhodobý úver, ktorého účelom je nadobudnutie, výstavba alebo rekonštrukcia nehnuteľnosti. Podmienkou jeho poskytnutia je zriadenie záložného práva na nehnuteľnosť v prospech banky. Vďaka záložnému právu má tento úver nízke úročenie. Pod hypotékou sa môže rozumieť hypotekárny úver poskytnutý v zmysle zákona o bankách alebo iný úver zaručený nehnuteľnosťou. Takýto úver, na rozdiel od hypotekárneho úveru môže byť poskytnutý aj do výšky 100 a viac percent hodnoty založenej nehnuteľnosti. Banky poskytujúce tento úver nemusia mať špeciálnu licenciu udelenú Národnou bankou Slovenska.

Prostredníctvom hromadného platobného príkazu je možné vykonať naraz viac prevodov na rôzne účty príjemcov s rôznou sumou.

Fond ochrany vkladov slúži na výplatu časti vkladov klientov bánk v prípade, ak banka nie je schopná vyplácať vklady. Na Slovensku sú chránené všetky vklady spotrebiteľov, nadácií a vybraných podnikov vo výške 90% z pôvodného vkladu, najviac však do sumy 20000 EUR. Príspevky do fondu platia všetky banky a pobočky zahraničných bánk pôsobiace na území Slovenska. Niektoré pobočky zahraničných bánk pôsobiace na Slovensku odvádzajú príspevky do fondov v krajine, v ktorej má sídlo zakladajúca banka.

Fixná úroková sadzba je úroková sadzba pri úveroch, ktorá sa počas doby fixácie nemení. Obdobie fixácie vzniká na základe dohody medzi klientom a bankou. Fixná úroková miera sa najčastejšie používa pri hypotékach. Doba fixácie býva zvyčajne od 1 do 10 rokov.

Embosovaná platobná karta je karta, na ktorej povrchu je vystupujúce (reliéfne) písmo s identifikačnými údajmi majiteľa účtu ako sú - meno držiteľa, číslo karty, a dátum platnosti karty. Embosovanou platobnou kartou je možné platiť u obchodníkov na zariadeniach (tzv. imprinter), ktoré nie sú on-line spojené so zúčtovacím centrom ako platobný terminál (POS).

Elektronická platobná karta je karta vybavená magnetickým prúžkom, čipom alebo má jednu aj druhú technológiou zároveň. Ido o najrozšírenejší druh platobnej karty vydávaný bankami na Slovensku.

Disponibilný zostatok je suma peňazí na bežnou účte, ktorými môžete disponovať, teda ktoré môžete použiť na výbery, vklady a prevody. Disponibilný zostatok zahŕňa aj povolené prečerpanie na účte - "povolený debet?. V niektorých prípadoch je na zistenie skutočného disponibilného zostatku od neho potrebné odpočítať minimálny povinný depozit (minimálny povinný zostatok na účte).

Syndicate content
Akékoľvek preberanie, kopírovanie alebo iné širenie obsahu zverejneného na radynavody.sk je dovolené len na základe písomného súhlasu.