Informačné technológie

Bajt (z angl. byte) je jednotka informácie. Jeden bajt je 8 bitov. Do jedného bajtu je možné uložiť celkom 2n rôznych hodnôt, kde n je veľkosť bajtu v bitoch. Pre 8-bitový bajt to znamená 256 hodnôt, tzn. napr. celé čísla v rozsahu 0?255.

Vírus je program, ktorý pripája svoje kópie k vykonávateľným súborom a zabezpečí ich aktiváciu. Jeho názov je odvodený od podobnosti s vírusmi v biológii. Vírus sa do vášho počítača môže dostať predovšetkým cez internet. Ďalšie možnosti jeho šírenia sú napríklad prenos v rámci lokálnej siete či kopírovanie z dátového média, ako disketa, CD, DVD a podobne.

Trójsky kôň (trójan) je škodlivý program, ktorý na rozdiel od vírusov alebo červov nemá schopnosť samostatne sa kopírovať a infikovať súbory. Najčastejšie sa vyskytuje vo forme spustiteľného súboru s príponou ?.exe?, alebo ?.com?. Súbor neobsahuje v zásade nič iné okrem samotného škodlivého kódu. Najúčinnejšia metodika jeho odstránenia je jednoduchá, zmazanie. Trójsky kôň sa môže tiež vydávať za užitočný program. Tento typ infiltrácie má rozličné funkcie, od zasielania stlačených kláves (keylogger) až po mazanie súborov (napr. sformátovaním disku). Zvláštnou funkciou je inštalovanie tzv.

Súborové vírusy využívajú ako hostiteľa jednotlivé súbory. V zásade ide vždy o spustiteľné súbory, pretože cieľom škodlivého kódu je jeho kopírovanie. Najčastejšie ide o vírusy s príponou ?.COM?, ?:EXE?, ?.BAT? alebo ?.SYS?.

Spyware je program, ktorý využíva internet na posielanie rozličných údajov o používateľovi bez jeho vedomia. Podobne ako pri adware, súhlas s inštaláciou podmienkou licenčnej dohody môže byť súčasťou voľne šíriteľného programu. Spyware aplikácie zväčša odosielajú štatistické údaje, ako napr. informácie o nainštalovaných programoch, navštívených stránkach a podobne. Získané informácie bývajú v zásade zneužité na cielenú reklamu.

Sociálne inžinierstvo je spôsob získavania dôverných informácií pomocou manipulácie. Metóda bežne používa telefóny alebo internet, pričom zneužíva dôverčivosť ľudí vydávaním sa za známe a existujúce spoločnosti či inštitúcie.

Rootkit je špeciálny typ infiltrácie, ktorý má schopnosť skryť svoju prítomnosť v napadnutom systéme a tak uniknúť detekcii. Zväčša ide o balík škodlivého kódu, ktorý umožňuje útočníkovi zneužiť zraniteľné miesta v systéme a získať tak plnú kontrolu nad napadnutým počítačom. Pri rootkitoch najdôležitejšia prevencia, čiže schopnosť proaktívne zastaviť infiltráciu už pri pokuse preniknúť do systému a skôr, ako sa stihne aktivizovať. Rootkit sa dokáže v systéme po svojej aktivácii ?zneviditeľniť? a napadnutý užívateľ tak môže získať falošný pocit bezpečia.

Riskware ako pojem zahŕňa všetky aplikácie, ktoré používateľovi prinášajú pri spustení určité bezpečnostné riziko. Podobne ako pri inštalácii spyware alebo adware môže byť ich inštalácia odsúhlasená v licenčnej dohode, pri inštalácii programu. Príkladom takéhoto programu sú napríklad tzv. dialery.

Retrovírusy sú škodlivé aplikácie, ktoré sa snažia o zneškodnenie, vymazanie alebo deaktivovanie antivírusových systémov.

Prepisujúce vírusy sú najjednoduchšou formou infekcie. Dochádza pri nej k vymazaniu pôvodného kódu a nahradeniu novým, škodlivým kódom. Spustením infikovaného súboru dochádza v skutočnosti k aktivácii samotného vírusu, ktorý sa môže snažiť o ďalšiu replikáciu.

Syndicate content
Akékoľvek preberanie, kopírovanie alebo iné širenie obsahu zverejneného na radynavody.sk je dovolené len na základe písomného súhlasu.