Kutil-domáce práce

Ručná horná frézka je univerzálne elektrické náradie. Je vhodná na frézovanie pozdĺžnych otvorov a drážok, na frézovanie hrán a zrazených hrán, na šablónové frézovanie, ako aj na ručné frézovanie napr. pri dekoráciách, vzoroch a písme.

Hoblík je podobne ako brúska náradie na povrchovú úpravu dreva. Ale kým brúska opracúva drevo kamienkami na brúsnom papieri, hoblík odrezáva celú triesku. Na rozdiel od jednoduchého ručného hoblíka pracuje elektrický hoblík s nožovým hriadeľom rotujúcim vysokými otáčkami, ktorý zabezpečuje rýchle a presné hobľovanie s vysokým úberovým výkonom.

Hmoždinka je spojovací prvok, ktorý sa používa na upevnenie stavebných prvkov do muriva alebo dreva. Pre každé použitie existuje správny druh hmoždiniek. Použitie hmoždinky je veľmi jednoduché: vyvŕtajte otvor, vložte hmoždinku do otvoru a zafixujte ju kladivom, aby bolo zabezpečené spoľahlivé spojenie. Potom do vhodnej hmoždinky zaskrutkujte skrutku – hotovo.

Ak sa pri vŕtaní musí dodržať presná hĺbka, možno tento rozmer nastaviť pomocou hĺbkového dorazu, ktorý je integrovanou súčasťou mnohých príklepových vŕtačiek alebo je realizovaný napr. v rámci odsávacieho zariadenia. Vŕtanie potom vykazuje presne tento nastavený rozmer.

Fréza môže vnikať do materiálu vertikálne podobne ako vrták. Čelné aj obvodové ostrie frézy umožňuje vykonávať aj horizontálne pohyby a vyfrézovať tak z materiálu tvary alebo pozdĺžne otvory (drážky).

Na vytváranie otvorov s väčším priemerom, aké sú potrebné napr. na upevnenie nábytkových pántov.

Na ochranu pred opotrebovaním a funkčnými poruchami spôsobenými prachom a inými nečistotami je náradie vybavené filtrom. Filtračné vložky môžu byť papierové, zo sklenej alebo plastovej vlákniny, textilnej alebo kovovej tkaniny.

Ako fazeta sa označuje zrazená hrana na obrobkoch. Fazety môžu mať rôzne funkcie, napr. zlepšenie optickému dojmu alebo zvýšenie bezpečnosti používateľa.

Excentrická brúska je brúska, ktorá sa používa najmä na brúsenie a leštenie povrchov rôznych materiálov ako je drevo, kovy, sklo, plasty, tmel a lak. Kruhový brúsny tanier náradia je na hnacom hriadeli uložený excentricky a vykonáva tak excentrický pohyb a rotáciu, čím je dosiahnutý vysoký úberový výkon a zároveň jemný výbrus.

Označenie ručného, prenosného náradia. Má elektrický pohon a zabudovaný motor.

Syndicate content
Akékoľvek preberanie, kopírovanie alebo iné širenie obsahu zverejneného na radynavody.sk je dovolené len na základe písomného súhlasu.