Zdravie

Inzulín je hormón pankreasu. Významne zasahuje do metabolizmu cukrov. Tento hormón sa vyšetruje zo séra alebo plazmy.

IVU je rontgenove vyšetrenie s použitím kontrastnej látky. Detailne informuje o orgánoch močového systému (obličky, močovody, močový mechúr). Kontrastná látka sa podáva do žily. Toto vyšetrenie sa robí pri diagnostike obličkových kameňov, nádorov a pri obštrukciách močového systému.

Čo robiť pred vyšetrením?

Týmto vyšetrením sa zisťuje prítomnosť mikroorganizmov (najmä baktérií) v krvi. Vyšetruje sa zo žilovej krvi.

U zdravého človeka sa nenájdu v krvi žiadne mikroorganizmy. 

 

Gynekologická preventívna prehliadka je plne hradená zo zdravotného poistenia. Ženy majú na ňu nárok raz za rok.
 
Čo prehliadka obsahuje:
 
Ženy, ktoré neužívajú hormonálnu antikoncepciu:

(18 – 30 rokov)

Glykovaný hemoglobín (HbA1C) sa vyšetruje z krvi. Ide o vyšetrenie, ktorým hodnotíme glykémiu (hladinu glukózy v krvi) u pacientov s diabetes mellitus (cukrovkou).

Význam vyšetrenia spočíva v sledovaní pacientov s diabetes mellitus. Vyšetrenie sa na rozdiel od gykémie (množstva glukózy v krvi) nedá ovplyvniť diétou pár dní pred vyšetrením. Odzrkadľuje dlhodobý stav.

Glykémia (hladina glukózy v krvi) sa vyšetruje nalačno zo žilovej krvi, séra alebo plazmy.
Význam vyšetrenia spočíva v diagnostike a sledovaní pacientov s diabetes melllitus (cukrovkou).

Fyziologické hodnoty:

Na orientačné stanovenie glukózy v krvi stačí odobrať kvapku krvi z bruška prsta.

Fyziologické hodnoty:

Dospelí: nalačno 3,3 – 5,6 mmol/l
 
Význam vyšetrenia:

Sledovanie efektívnosti liečby pacientov s cukrovkou.
Sledovanie ostatných pacientov so zvýšenou hladinou glukózy v krvi.

Glukagón je hormón, ktorý sa tvorí v alfa bunkách Langerhansových ostrovčekov pankreasu. Zasahuje do metabolizmu cukrov, kde pôsobí opačne jako inzulín. Glukagón sa vyšetruje z plazmy.
 

Gastrín je hormón, ktorý sa tvorí v sliznici žalúdka. Gastrín sa stanovuje v sére.

Fyziologické hodnoty:
Dospelí nalačno: <48 pmol/l
Dospelí po najedení: 46 – 100 pmol/l
    40 – 210 pg/ml hodnoty závisia od metódy
 
Faktory skresľujúce výsledky:

Gamaglutamyltransferázu (GMT) sa vyšetruje zo séra.
Fyziologické hodnoty:

Dospelí muži: <0,82 µkat/l
Dospelé ženy: <0,53 µkat/l
 
Faktory skresľujúce výsledky:

  • Požitie alkoholu do 60. hodín pred vyšetrením.
  • Užívanie barbiturátov, fenytoínu alebo orálnych kontraceptív.
  • Chyba pri odbere krvi, krv nebola odobratá nalačno.
Syndicate content
Akékoľvek preberanie, kopírovanie alebo iné širenie obsahu zverejneného na radynavody.sk je dovolené len na základe písomného súhlasu.