Choroby

Erektívna dysfunkcia je pretrvávajúca neschopnosť muža dosiahnuť alebo udržať erekciu, ktorá je dostatočná pre uspokojujúci pohlavný styk. Tento stav sa v minulosti nazýval impotencia. Erektívna dysfunkcia sa v súčasnosti považuje za primeranejšie označenie týchto problémov.

progresívne ochorenie, ktoré postihuje mozog a je jednou z dvoch najčastejších príčin vzniku demencie. Alzheimerova choroba môže prepuknúť v každom veku, no najčastejšie postihuje žudí po päťdesiatke. K typickým príznakom patrí zmätenosť, strata pamäti, apatia a depresia.

Syndicate content
Akékoľvek preberanie, kopírovanie alebo iné širenie obsahu zverejneného na radynavody.sk je dovolené len na základe písomného súhlasu.