Skratky

MUX

MUX = Multiplexing. Multiplex je pri digitálnom vysielaní súhrnný dátový tok zložený z čiastkových digitálnych dátových tokov jednotlivých televíznych a rozhlasových programov a doplnkových služieb. V rámci jedného multiplexu sú vysielané viaceré televízne programy, vačšinou 4 alebo 5 v prípade, ak sa používa zdrojové kódovanie obrazu MPEG-2.

DVB-T (Digital Video Broadcasting ? Terrestrial), digitálne televízne vysielanie, prijímateľné cez anténu (terestriálne). Prináša vyššiu kvalitu obrazu, umožňuje vysielanie vo vysokom rozlíšení (HD).

Palec alebo cól (pre jednotky z anglofónnej oblasti aj inch) je názov dĺžkovej jednotky v rôznych systémoch mier. 1 palec = 2,54 centimetrov

BRIBOR bola úroková sadzba, za ktorú si banky do konca roka 2008 medzi sebou požičiavali slovenské koruny. Zmeny tejto sadzby ovplyvňovali úrokové sadzby, za ktoré banky požičiavali finančné prostriedky svojím klientom. Po zavedení eura sadzby BRIBOR nahradili sadzby EURIBOR.

BIC (Bank Identification Code) - Medzinárodný bankový identifikačný kód (Bank Identification Code), ktorý má 8 alebo 11 znakov a používa sa na identifikáciu finančnej inštitúcie vo finančných transakciách, napr. aj pri platbách do zahraničia.

T

T = tera, Vyjadruje číslo 1 000 000 000 000, ktoré voláme bilión. Označujeme 10 na 12.

G

G = Giga, Vyjadruje číslo 1 000 000 000, ktoré voláme miliarda. Označujeme 10 na 9.

M

M = Mega, Vyjadruje číslo 1 000 000, ktoré voláme milión. Označenie 10 na 6.

k

k = kilo, Vyjadruje číslo 1 000, ktoré voláme tisíc. Čo je vlastne 10 na 3.

ppm

Ppm (z angl. parts per million) je podobne ako percento spôsob, ako vyjadriť zlomok - milióntinu - celým číslom. Napríklad zápis 45 ppm znamená 45 milióntin, t.j. 0,000045, alebo 45 x 10-6, či 0,0045%, prípadne 0,045?.

Naopak, percento a promile sa dá vyjadriť ako:

* 1 % = 10 000 ppm
* 1 ? = 1 000 ppm

Ppm sa obvykle používa na vyjadrenie koncentrácie v chémii a príbuzných vedách. Napr. Meranie kyslíka v oceli.
Niekedy sa používa v elektronike, napr. na vyjadrenie presnosti kryštálu.

Syndicate content
Akékoľvek preberanie, kopírovanie alebo iné širenie obsahu zverejneného na radynavody.sk je dovolené len na základe písomného súhlasu.