Digitálne vysielanie

MUX

MUX = Multiplexing. Multiplex je pri digitálnom vysielaní súhrnný dátový tok zložený z čiastkových digitálnych dátových tokov jednotlivých televíznych a rozhlasových programov a doplnkových služieb. V rámci jedného multiplexu sú vysielané viaceré televízne programy, vačšinou 4 alebo 5 v prípade, ak sa používa zdrojové kódovanie obrazu MPEG-2.

DVB-T (Digital Video Broadcasting ? Terrestrial), digitálne televízne vysielanie, prijímateľné cez anténu (terestriálne). Prináša vyššiu kvalitu obrazu, umožňuje vysielanie vo vysokom rozlíšení (HD).

Syndicate content
Akékoľvek preberanie, kopírovanie alebo iné širenie obsahu zverejneného na radynavody.sk je dovolené len na základe písomného súhlasu.