Informačné technológie

PFC

(Power Factor Corrector) ... technológia znižujúca obsah harmonických sieťových zložiek prúdu. Pasívny PFC je riešený tlmivkou, aktívny PFC je riešený spínacím výkonovým tranzistorom, ktorý moduluje vstupný sieťový prúd tak, aby mal takmer ideálny sinusový priebeh. Výhodou aktívneho PFC v porovnaní s pasívnym sú malé rozmery a dokonalejšie tvarovanie prúdu (účinník takmer jednotkový).

MB

Megabajt (MB) - Jednotka množstva uložených dát. 1 MB = 1024 kilobajtov (kB).

OEM

(Original Equipment Manufacturer) - subdodávka komponentu do počítača. Nie je určená koncovému zákazníkovi, ale inému výrobcovi, alebo predajcovi. Má nižšiu cenu a je okresaná - nemá príslušenstvo, krabicu, časť dokumentácie.

(Serial Line Internet Protocol) - linkový protokol.

MB

( z anglického názvu - main board) doska plošných spojov osadená elektronickými obvodmi, do ktorej sa pripájajú základné časti počítača: procesor a pamäť. Obsahuje rozširujúce konektory, do ktorých sa vkladajú prídavné karty a tiež rôzne typy adaptérov, spravidla pamäťový, grafický, paralelný a sériový adaptér.

SQL

(Structured Query Language) - databázový programovací jazyk, ktorý slúži na prácu s  údajmi v databáze. Programovacie príkazy sú vytvorené s ohľadom na efektívne písanie programov pre manažovanie obsahu databázy.

PC

skratka pre osobný počítač z anglického názvu Personal Computer

POP

(Post Office Protocol) - protokol pre prácu s elektronickou poštou - slúži pre presmerovanie pošty na iný počítač.

PDA

(Personal Digital Assistant) je vreckový počítač, ktorý je zväčša ovládaný perom (stylus). Pre PDA sa používa mnoho operačných systémov. Medzi najpoužívanejšie operačné systémy patrí Windows Mobile (PDA sa označujú ako Pocket PC) a PalmOS (takéto PDA sa nazývajú Palmy).

RAR

štandard pre kompresiu súborov a archívov.

Syndicate content
Akékoľvek preberanie, kopírovanie alebo iné širenie obsahu zverejneného na radynavody.sk je dovolené len na základe písomného súhlasu.